Profil spoločnosti

Spoločnosť LOOK SERVICE s.r.o. je samostatný právny subjekt. Bola založená na základe niekoľkoročných skúseností so zamestnávaním a sprostredkovaním pracovníkov pre firmy a organizácie. Zameriava sa výhradne na pracovnú silu.

Spoločnosť sa vyformovala z požiadaviek trhu, zákonných predpisov a najmä vyvíjajúcich sa potrieb podnikateľov v menších i veľkých podnikoch.

Dnes môžeme povedať, že poznáme požiadavky veľkých firiem a dokážeme na ne reagovať. Spolupracujeme napríklad s firmami, ktoré majú nad 2000 vlastných zamestnancov ale ponúkame aj vysoko špecializovaných remeselníkov a technikov do menších prosperujúcich spoločností. Naši pracovníci bez problémov plnia úlohy u klientov, ktorí majú zavedený systém kvality ISO.

profil_spolocnosti_1bAplikovaním vlastného interného systému sme schopní urobiť čo najpresnejší výber pre klienta predovšetkým v oblasti výrobných robotníkov, operátorov liniek a remeselných pracovníkov.

Každý pracovník je otestovaný zo svojej prezentovanej kvalifikácie a schopností odbornou osobou z radov objednávateľa.

Naša spoločnosť vďaka vlastným aktivitám pri získavaní nových odborných pracovníkov a používaním databáz pracuje s dostatočným množstvom zamestnancov. Zvládame veľmi pružne reagovať na veľkú objednávku zamestnancov alebo nárazové zvyšovanie či znižovanie zamestnancov podľa vašich požiadaviek alebo v súlade so zákazkami a objemom výroby.

Realizujeme pre vás dlhodobé i krátkodobé pokrytie vašej produkcie našimi pracovníkmi vo vašej firme, organizácii, výrobnej jednotke podľa dohodnutých požiadaviek.

PROFIL SPOLOČNOSTIAM

profil_spolocnosti_1b

 • Úplné personálne služby
 • Realizácia zákaziek podľa požiadavky zákazníka
 • Kvalifikované riadenie zákaziek konkrétnymi stabilnými pracovníkmi pre klienta
 • Kvalitné a zrozumiteľné zmluvy
 • Stále zabezpečenie pracovníkmi až po vrcholový manažment
 • Prednostné zabezpečovanie výrobných pracovníkov vo veľkých objemoch
 • Zabezpečenie časti výroby alebo dodávok služieb – OUTSOURCING VZDELÁVÁNIE
 • Zabezpečenie oblasti BOZP, preskúšanie koordinátorov
 • Neustále vzdelávanie všetkých pracovníkov
 • Odbornosť zamestnancov
 • Kvalitní a preškolení zamestnanci
 • Pravidelné lekárske prehliadky podľa ZP a súvisiacej legislatívy
profil_spolocnosti_1b

Spoločnosť LOOK SERVICE s. r. o. vlastní licenciu pridelenú MPSVaR SR ako personálna agentúra na sprostredkovanie a poskytovanie pracovnej sily podľa § 4 odst. 6 písmeno a) zákona čísl. 453/2003 z.z., o zamestnanosti.

DODRŽIAVANIE ZÁKONNÍKA PRÁCE

Pracovná doba našich zamestnancov sa odvíja od požiadaviek partnerskej firmy, teda odberateľa v naväznosti na kvalitu a potrebu náhrady kmeňových zamestnancov odberateľa.

Pracovníci firmy vždy presne dodržiavajú zákonník práce a súvisiace právne normy pri dodržaní všetkých potrieb odberateľa.

Zamestnanci sú riadne preškolení v oblasti BOZP, v prípade obligátornych školení je vedená riadna evidencia, pracovníci sú riadne a včas preskúšavaní.

Zamestnanci sú povinní absolvovať školenia u osôb odborne spôsobilých odberateľov a v oblasti BOZP plne podliehajú všetkým stupňom riadenia BOZP a nariadeniam- interným predpisom objednávateľa a tiež absolvovať pravidelné lekárske prehliadky.

LOOKSERVICE s.r.o.