Zmluvné podmienky

Zmluva medzi odberateľom a objednávateľom (klientom) je vyjadrená formou úradného dokumentu Zmluva o obchodno technických podmienkach.

Vždy predkladáme návrh tejto zmluvy, kde sú rámcovo spracované podmienky pre obe strany zistené pri prvom pohovore a upresnení požiadavok.

Zmluva presne definuje právne vzťahy medzi oboma subjektami. Presne pomenúva vykonávanú prácu, miesto výkonu práce, osoby zodpovedné za prevzatie, odovzdanie a kontrolu práce a diela. Popisuje tiež zodpovednosť za výsledok, poistenie, záruku na dielo, spôsob a čas dodania podkladov pre fakturáciu, splatnosť faktúry a povinnosti zhotovovateľa.

profil_spolocnosti_1bZmluva samozrejme obsahuje všetky ustanovenia požadované od objednávateľa, na ktorých sa obe zmluvné strany dohodnú.

– – – – – – – – – – – – – – –

Spoločnost LOOK SERVICE s.r.o. neúčtuje žiadne poplatky v prípade, že sa zákazka nerealizuje.

LOOKSERVICE s.r.o.